.. back to the main page ..

Predmet PGR 2013 (Počítačová grafika)

Rozšírenia hry v rámci projektu:
  • terrain dynamic LOD
  • terrain heightmap
  • SM3.0
Zvuky sú vypnuté.
Viac informácií viz dokumentácia, prípadne samotná hra.

Obrázky z hry:

Terrain LOD off Terrain LOD off - wireframe Terrain LOD on Terrain LOD on - wireframe 


Balls v0.4 win32 executable download[845KB]
Dokumentácia download[468KB]
Predmet PGP (Pokročilá počítačová grafika)

Rozšírenia hry v rámci projektu:
  • zmena dňa/noci - dynamické tiene (zatiaµ len stromy)
  • rýchlejšie vykreslovanie a antialiasing minimapy (bez dopadu na FPS)
  • FOV (objekty mimo zorného poµa kamery sa nekreslia)
  • LOD (tri úrovne, citlivosť je nastavená tak, aby bolo vidno, kedy sa mení úroveň)
  • animation fix (plávanie postáv)
  • rýchlejší loading (binárny formát meshov)
Zvuky sú vypnuté.
Viac informácií viz dokumentácia, prípadne samotná hra.

Obrázky z hry:

Dynamické tiene Min LOD Max LOD Deň Noc 


Balls v0.3 win32 executable download[1.39MB]
Dokumentácia download[235KB]
Predmet MUL (Multimédia)

V rámci tohto predmetu bol projekt obohatený o niektoré vlastnosti. Sú to modely, animácie, zvuky, minimapa a lifemeters. Pridané boli aj systémy na oprimalizáciu vykreslovania LOD a FOV, ale kedze neboli dotiahnuté dokonca, tak sa v projekte nepoužili. Ostatné aspekty projektu zostali, príp. boli dočasne odstránené (napr. menu).

Modely postavičiek sú obohatené o ruky, nohy a zbrane, ktoré držia. Majú aj oči, ústa a obočie, takže môžu prejavovať rôzne svoje nálady, pri rôznych situáciách v hre. Počas pohybu sa pohybujú ruky aj nohy v rámci pevných prednastavených animačných krokov.

Zvuky sú prebraté z populárnych hier, prípadne seriálov. Rozhodne nie sú finálne, skôr majú demoštrovať funkčnosť vytvoreného zvukového systému, založeného na Windows MCI rozhraní.

Lifemeters ukazujú aktuálny stav života každej postavičky na scéne. Minimapa zobrazuje v rohu zmenąeninu celej mapy a sú na nej aj zobrazené všetky postavičky.

Viac informácií viz dokumentácia, samotná hra, prípadne zdrojové kódy.

Obrázky z hry:

Nepriateľská armáda Povodie rieky Do útoku! V obklúčení Výsadok 
poznámka: Pôvodne sa hra volala Cannon Fodder 3D, ale vzhľadom k pravdepodobnému autorskému právu som sa ju rozhodol premenovať na Balls.


Balls v0.2 win32 executable download[1.36MB]
Dokumentácia download[340KB]
Predmet PGR (Počítačová grafika)

Slovný popis vlastností projektu:

Vytvorená základná kostra aplikácie hry. Jednoduché menu, kde je na výber spustenie hry a ukončenie programu. Po spustení samotnej hry sa načíta prvý level z adresára /maps. Kamera preletí cez level nad hráčové postavičky, spustí sa odpočítavanie štartu. Po odpočítaní hráč začína hrať. Cielom je zničiť, všetkých nepriateľov. Po skončení levelu sa načíta další, až kým sa neodohrá posledný, potom hra končí prechodom do menu.

Hráčove postavy sú vytvorené z gule, pričom na tejto veľkej guli je malá gulička, ktorá naznačuje kam sa postava pozerá. Pri streľbe vyletujú od hráča malé guličky, v prípade rakety raketky a v prípade granátov GLUT konvičky. Pri streľbe sa tiež zobrazujú jednoduché obrázky, ktoré majú naznačovať záblesk strielajúcej zbrane. Všetko je možné podrobnejšie skúmať pri pauznutí hry klávesou [P].

Ostatné objekty v hre sú animovaná voda a stromy. Samotnú hru ovplyvňujú tak, že stromy slúžia ako prirodzená bariéra (sú nepriechodné) a voda má len inú rýchlosť pohybu (postavy v nej plávajú).

Nepriatelia sú viac menej identický s postavami hráča, majú len inú farbu a riadený sú jednoduchou "inteligenciou".

Ovládanie hry je popísané v konzole po zadaní príkazu controls. Konzola sa vyvolá klávesou [~]. Odentrovaním prázdneho riadku sa vypíšu všetky príkazy.

Viac informácií viz dokumentácia, samotná hra, prípadne zdrojové kódy.

Obrázky z hry:

Hlavné menu Štart Levelu 1 Pohľad na mapu Levelu 1 Situácia z hry Zimný level 


Balls v0.1 win32 executable download[321KB]
Dokumentácia download[285KB]
(c)2014 Radakovič Jozef